• პოლიტიკური ლიდერის ჩამოყალიბების ფაქტორები

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N1

 • პოლიტიკური ლიდერის თვისებები

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N2

 • კონფლიქტი და კონფლიქტში გამარჯვების გზები

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N3

 • პოლიტიკური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება და საარჩევნო კამპანიის

  წარმართვა
  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N4

 • პოლიტიკური ძალაუფლების მენეჯმენტი სტაბილურობის დროს

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N5

 • კრიზისი და კრიზისის მართვა

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N6

 • პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების ხელოვნება

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N7

 • ორატორობის და პოლიტიკური მოლაპარაკების ტექნოლოგია

  პოლიტიკური სიმულაცია-თამაში N8