ჩვენი ვებგვერდის აკადემიური კუთხე მკითხველს სთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი პოლიტიკური მეცნიერების ნაშრომებს პოლიტიკური ლიდერობის თემაზე, ძირითადად ინგლისურ ენაზე. ვებგვერდის ადმინისტრაცია პერიოდულად ახდენს აკადემიური კუთხის განახლებას, რაც ჩვენს მკითხველს საშუალებას აძლევს მუდმივად ქონდეს წვდომა აუცილებელ და საინტერესო სამეცნიერო ლიტერატურასთან.